วันที่ 11 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. พล.ต.ท.วิชิต ปักษา ผบช.ตชด. เป็นประธานในพิธีมอบถุงยังชีพให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด บช.ตชด.(ส่วนกลาง) ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยมี รอง ผบช.ตชด., ผบก.อก.บช.ตชด., ผบก.สสน.บช.ตชด. และผกก.ในสังกัด บช.ตชด.(ส่วนกลาง) เข้าร่วมพิธี ณ ลานด้านหน้าอาคารจุลละพราหมณ์ บช.ตชด. ซึ่งการจัดพิธีมอบถุงยังชีพในครั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายของ ผบ.ตร. ให้ทุกหน่วยมีมาตรการในการช่วยเหลือข้าราชการตำรวจที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 รวมถึงขอบคุณข้าราชการตำรวจที่ได้ร่วมปฏิบัติงานในห้วงดังกล่าวและเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด 
 

 

 

 

 

 

  


 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25630611_01

  • ขอบคุณตำรวจ_๒๐๐๖๑๑_0003.jpg
  • ขอบคุณตำรวจ_๒๐๐๖๑๑_0005.jpg
  • ขอบคุณตำรวจ_๒๐๐๖๑๑_0009.jpg
  • ขอบคุณตำรวจ_๒๐๐๖๑๑_0011.jpg
  • ขอบคุณตำรวจ_๒๐๐๖๑๑_0014.jpg
  • ขอบคุณตำรวจ_๒๐๐๖๑๑_0018.jpg
  • ขอบคุณตำรวจ_๒๐๐๖๑๑_0022.jpg
  • ขอบคุณตำรวจ_๒๐๐๖๑๑_0023.jpg
  • ขอบคุณตำรวจ_๒๐๐๖๑๑_0043.jpg
  • ขอบคุณตำรวจ_๒๐๐๖๑๑_0056.jpg