วันศุกร์ที่ 29 พ.ค. 63 เวลา 11.00 น. ณ ห้องรับรองฤทธิฦาชัย อาคารจุลละพราหมณ์ บช.ตชด.  พล.ต.ท.วิชิต  ปักษา ผบช.ตชด. พร้อมคณะ ได้รับมอบอุปกรณ์การเรียน ,อุปกรณ์กีฬา ,ข้าวสาร 50 ถุง ถุงละ 5 กิโลกรัมและอื่นๆ  จาก พล.ท.คงชีพ ตัณตระวาณิชย์ เจ้ากรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม และคณะนายทหารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม เพื่อแจกจ่ายให้แก่ รร.ตชด. 
 

 

 

 

 

 

  


 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25630529_01

  • S__51879958.jpg
  • S__51879960.jpg
  • S__51879961.jpg
  • S__51879962.jpg