เมื่อ 270800 พ.ค.63 พ.ต.ท.เบญจรงค์ ใบใหญ่ ผบ.ร้อย ตชด.247 มอบหมายให้ ร.ต.อ.วิชัย สิทธิ รอง ผบ.ร้อย ตชด 247 พร้อมด้วย ครูใหญ่ รร ตชด.บ้านหมันขาว , ชุด จยย.ฉก.ตชด.24 ร่วมปล่อยแถวจักรยานยนต์ แจกจ่ายอาหารสิ่งของเครื่องใช้อุปโภค บริโภค เพื่อช่วยเหลือประชาชน หมู่บ้านหมันขาว ต.กกสะทอน อ.ด่านซ้าย จ.เลย ตามนโยบายของ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ให้หน่วยงานในสังกัด จัดทำโครงการแจกจ่ายอาหารฟรีให้กับประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนกรณีสถานการณ์ไวรัส โควิด 19 
 

 

 

 

 

 

  


 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25630528_01

 • 59980.jpg
 • 59981.jpg
 • 59982.jpg
 • 59983.jpg
 • 59984.jpg
 • 59985.jpg
 • 59986.jpg
 • 59987.jpg
 • 59988.jpg
 • 59989.jpg
 • 59990.jpg
 • 59991.jpg