วันพฤหัสบดีที่ 21 พ.ค.63 เวลา 14.00 น. ณ ห้องรับรองจำรัสโรมรัน อาคารจุลละพราหมณ์ บช.ตชด.  พล.ต.ท.วิชิต  ปักษา ผบช.ตชด. พร้อมคณะ รับมอบ หน้ากากอนามัย จำนวน 1,000 ชิ้น จาก บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด เพื่อแจกจ่ายให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด บช.ตชด.


 

 

 

 

 

 

  


 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25630522_01

  • S__51191841.jpg
  • S__51191843.jpg