วันพฤหัสบดีที่ 14 พ.ค.63 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ศปก.ตชด.  พล.ต.ท.วิชิต ปักษา ผบช.ตชด. และนายแพทย์ สุภกร บัวสาย ผู้จัดการกองทุน กสศ. เป็นประธานการประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินงาน โครงการพัฒนาครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร โดยมี รอง ผบช.ตชด., ทีมประสานงานโครงการ และหน่วยในสังกัด บช.ตชด. ร่วมประชุมระบบทางไกลผ่านจอภาพ


 
 

 

 

 

 

 

  


 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25630515_01

  • New folder.jpg
  • New folder_0.jpg
  • New folder_1.jpg
  • New folder_2.jpg
  • New folder_3.jpg
  • New folder_4.jpg