วันที่ 13 พ.ค. 63 เวลา 10.00 น. ณ บช.ตชด. พล.ต.ต.ศรายุทธ พูลธัญญะ รอง ผบช.ตชด. เป็นผู้แทน บช.ตชด. ส่งมอบกล่องอุปกรณ์ป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้แก่ผู้แทนบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด เพื่อนำส่งให้แก่ตำรวจตระเวนชายแดนทั่วประเทศ ซึ่งอุปกรณ์ดังกล่าวได้รับความอนุเคราะห์จากหลายภาคส่วนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมอบให้แก่ บช.ตชด. เช่น เจลแอลกอฮอล์, หน้ากากผ้า, หน้ากากอนามัย, Face shield เป็นต้น รวมถึงได้รับความอนุเคราะห์จากบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด นำส่งกล่องอุปกรณ์ฯ ให้แก่ตำรวจตระเวนชายแดนทั่วประเทศโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย


 
 

 

 

 

 

 

  


 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25630513_02

  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • 8.jpg
  • 9.jpg