วันศุกร์ที่ 1 พ.ค. 63 เวลา 10.00 น. ณ ห้องรับรองฤทธิฦาชัย อาคารจุลละพราหมณ์ บช.ตชด. พล.ต.ท.วิชิต ปักษา ผบช.ตชด. พร้อมคณะ รับมอบหน้ากากอนามัย จำนวน 150 ชิ้น เครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอล จำนวน 22 เครื่อง และ Face Shield จำนวน 500 ชิ้น จาก คณะนักศึกษาหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาด(วตท.) รุ่นที่ 30 และวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร(วปอ.) รุ่นที่ 60 เพื่อแจกจ่ายให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด บช.ตชด.


 
 

 

 

 

 

 

  


 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25630505_01

  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg