วันที่ 22 เม.ย.2563 ร.ต.อ.สมเกียรติ กุดหอม ครูใหญ่ รร.ตชด.บ้านบ่อชะอม พร้อมด้วยนายไกรพล บุญยัง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11 บ้านบ่อชะอมประธานสถานศึกษา ได้ออกสำรวจประชาชนในเขตบริการของ รร.ตชด.บ้านบ่อชะอม ที่ประสบปัญหาขาดแคลนอาหารสำหรับการบริโภคในครัวเรือน (ไม่มีหน่วยงานเข้าช่วยเหลือ) เนื่องจากการระบาดของโรค COVID-19และได้ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นและให้คำแนะนำในการป้องกันโรค COVID-19


 
 

 

 

 

 

 

  


 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25630428_04

  • 107241.jpg
  • 107243.jpg
  • 107245.jpg
  • 107247.jpg
  • 107249.jpg