วันที่ 23 เม.ย.63 มว.แพทย์ กก.ตชด.41 ดำเนินการร่วมกับชป.คร. ร้อยเวรประจำวัน และอสม.ตำบลขุนกระทิง โดยจัดรถสายตรวจ ประชาสัมพันธ์รณรงค์การปฏบัติตัวเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัส covid-19 เน้นย้ำการใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ และเว้นระยะห่างทางสังคม 2 เมตร   ในพื้นที่บ้านพักของข้าราชการตำรวจกก.ตชด.41 พร้อมทั้งตรวจสอบการปฏิบัติตัว และได้เน้นย้ำการปฏิบัติตัวในกรณีพบเจอผู้ไม่สวมหน้ากากอนามัย และไม่เว้นระยะห่าง 2 เมตร

       ผลการปฏิบัติ ดังนี้

       - พบข้าราชการตำรวจและครอบครัวไม่สวมหน้ากากอนามัยจำนวน 3 ครอบครัว ( 10 คน ) ได้มีการพูดคุยเน้นย้ำให้สวมหน้ากากอนามัย ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี

      - พบเด็กๆยังวิ่งเล่นฟุตบอลบริเวณถนนหน้าบ้านไม่สวมหน้ากากอนามัยและไม่เว้นระยะห่าง พูดคุยให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

 

 

 

 

 

 

  


 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25630428_02

  • S__12845063.jpg
  • S__12845067.jpg
  • S__12845069.jpg