เมื่อ 230730-231000 เมษายน 63 - จนท.มว.พท.กก.ตชด.44 ทำการตรวจวัดอุณภูมิร่างกายข้าราชการตำรวจเพื่อเป็นมาตรการในการคัดกรอง covid-19 ในเบื้องต้นก่อนขึ้นสำนักงานกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44 ตามนโยบายท่านผกก.ฯ เมื่อ 231000-231100 เมษายน 63 นำโดย พ.ต.ท.จาริพัฒน์ ทองแดง รองผกก.ตชด.44 เดินประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019,แจกแผ่นพับให้ความรู้,สอนวิธีการล้างมือ7ขั้นตอนที่ถูกต้องพร้อมทั้งวัดอุณหภูมิกาย,มอบเจลล้างมือ แก่ข้าราชการตำรวจและครอบครัว เพื่อเป็นการเน้นย้ำการป้องกันตนเองจากเชื้อไวรัสโคโรนา2019
 

 

 

 

 

 

  


 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25630427_01

  • S__136544275.jpg
  • S__136544278.jpg
  • S__136544284.jpg
  • S__136544285.jpg
  • S__136544286.jpg
  • S__136544288.jpg
  • S__136544289.jpg
  • S__136544291.jpg
  • S__136544292.jpg
  • S__136544293.jpg