วันพฤหัสบดีที่ 23 เม.ย.63 เวลา  11.00 น. ณ ห้องรับรองจำรัสโรมรัน อาคารจุลละพราหมณ์ บช.ตชด.  พล.ต.ท.วิชิต  ปักษา ผบช.ตชด. พร้อมคณะ รับมอบหน้ากากแผ่นใส (Face Shield) จาก คุณนิติภา  วรพันธ์ตระกูล เพื่อแจกจ่ายให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด บช.ตชด.
 

 

 

 

 

 

  


 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25630423_02

  • 1.jpg
  • 2.jpg