วันอังคารที่ 21 เม.ย.63 เวลา  15.00 น. ณ ห้องรับรองฤทธิฦาชัย อาคารจุลละพราหมณ์ บช.ตชด.  พล.ต.ท.วิชิต  ปักษา ผบช.ตชด. พร้อมคณะ รับมอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ จากบริษัท ยูซีไอ คอร์ปอเรชั่น  เพื่อแจกจ่ายให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด บช.ตชด.

 
 

 

 

 

 

 

  


 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25630422_01

  • UCI_200422_0001.jpg
  • UCI_200422_0002.jpg
  • UCI_200422_0003.jpg
  • UCI_200422_0004.jpg