วันพฤหัสบดีที่ 2 เม.ย.63 เวลา 10.00 น. พล.ต.ท.วิชิต ปักษา ผบช.ตชด. พร้อมคณะ รับมอบหนังสือ “ขุมทรัพย์หนังสือ” จากบริษัท ซูเปอร์จิ๋ว จำกัดผู้ผลิตรายการ “ท้าให้อ่าน” รวมทั้งสิ้น  1,390 เล่ม มูลค่า 105,000.- บาท (หนึ่งแสนห้าพันบาทถ้วน) เพื่อให้ทาง บช.ตชด. บริหารจัดการให้เกิดประโยชน์กับนักเรียน รร.ตชด. ในสังกัด บช.ตชด. 218 โรงเรียน ณ อาคารจุลละพราหมณ์ บช.ตชด.

 
 

 

 

 

 

 

  


 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25630402_02

  • 200402_0001.jpg
  • 200402_0002.jpg
  • 200402_0003.jpg
  • 200402_0004.jpg
  • 200402_0005.jpg