วันที่ 20 มี.ค.63 เวลา 11.00 น. พล.ต.ต.สุนทร เฉลิมเกียรติ รอง ผบช.ตชด. เดินทางไปตรวจเยี่ยมติดตามงานโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหาษัตริย์ ประจำปีงบประมาณ 63 (ไตรมาส 1-2) ณ ร้อย ตชด.434 ในหมู่บ้านเป้าหมาย บ้านท่าโพธิ์ หมู่ที่ 7 ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง โดยได้พบปะผู้นำชุมชน/หมู่บ้าน และมอบพระบรมฉายาลักษณ์ มอบธงชาติ และธงตราสัญลักษณ์ ให้กับผู้นำชุมชน/หมู่บ้าน

 
 

 

 

 

 

 

  


 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25630320_01

  • 264907.jpg
  • 264910.jpg
  • 264914.jpg
  • 264917.jpg
  • 264918.jpg