วันที่ 17 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น.  พ.ต.อ.วรพัฒน์  บุญมา รอง ผบก.อก.บช.ตชด.เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนนโยบายและแผนปฏิบัติราชการ บช.ตชด. ประจำปีงบประมาณ 2563 รุ่นที่ 3 ณ ห้องประชุมชัยจินดา อาคารศรียานนท์ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

 
 

 

 

 

 

 

  


 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25630317_01

  • 200317_0001.jpg
  • 200317_0002.jpg
  • 200317_0003.jpg
  • 200317_0004.jpg
  • 200317_0005.jpg
  • 200317_0006.jpg