วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ต.ต.เฉลิมพล จินตรัตน์ ผบก.อก.บช.ตชด.เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนนโยบายและแผนปฏิบัติราชการ บช.ตชด. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รุ่นที่ ๒ ณ ห้องประชุมชัยจินดา อาคารศรียานนท์ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
 

 

 

 

 

 

  


 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25630312_01

  • 20200312_200312_0001.jpg
  • 20200312_200312_0002.jpg
  • 20200312_200312_0003.jpg
  • 20200312_200312_0004.jpg
  • 20200312_200312_0005.jpg
  • 20200312_200312_0006.jpg