วันที่ 9 ต.ค. เวลา 11.00 น. พล.ต.ท.วิชิต  ปักษา ผบช.ตชด. รับมอบทุนการศึกษาจากมูลนิธิเมืองไทยยิ้ม ให้นักเรียนในสังกัด บช.ตชด. จำนวน 30 ทุน ทุนละ 34,00 บาท/ ทุน /ต่อเนื่อง 3 ปี รวมเป็นเงิน 1,026,000 บาท (หนึ่งล้านสองหมื่นหกพันบาทถ้วน)  และมอบเงินสนับสนุนหอพักนักเรียนบ้านไกล ให้ ศกร.ตชด.บ้านโตแฮ สังกัด กก.ตชด.33 จำนวน 1 หลัง จำนวน 1,000,000 บาท  โดยมี พล.ต.อ.พรศักดิ์ ดุรงควิบูลย์ เป็นผู้มอบ ณ ห้องฤทธิฦาชัย อาคารจุลละพราหมณ์ บช.ตชด.

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25621009_02

  • 091062_191009_0014.jpg
  • 091062_191009_0016.jpg
  • 091062_191009_0036.jpg