วันที่ 27 เมษายน 2562 เวลา 16.00 น. ณ สนามกีฬาราชนิเวศน์กรีฑาสถาน ค่ายพระรามหก อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี นายสันติ ป่าหวาย อธิบดีกรมพลศึกษา เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562 “ฮักแพงแบ่งปัน สานสัมพันธ์สามัคคี” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีพลตำรวจโท วิชิต ปักษา รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน คณะผู้บริหารกรมพลศึกษา ผู้บังคับบัญชาของกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน พร้อมด้วยคณะนักกีฬา เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องและประชาชนเข้าร่วมพิธีกว่า 2,000 คน

25620429_01

 • 91279.jpg
 • 91390.jpg
 • 91391.jpg
 • 91392.jpg
 • 91393.jpg
 • c267d17f7288d16f8fa185ed9d5389bb3_40626437_190429_0001.jpg
 • c267d17f7288d16f8fa185ed9d5389bb3_40626437_190429_0002.jpg
 • c267d17f7288d16f8fa185ed9d5389bb3_40626437_190429_0003.jpg
 • c267d17f7288d16f8fa185ed9d5389bb3_40626437_190429_0004.jpg
 • c267d17f7288d16f8fa185ed9d5389bb3_40626437_190429_0005.jpg
 • c267d17f7288d16f8fa185ed9d5389bb3_40626437_190429_0006.jpg
 • c267d17f7288d16f8fa185ed9d5389bb3_40626437_190429_0007.jpg
 • c267d17f7288d16f8fa185ed9d5389bb3_40626437_190429_0008.jpg
 • c267d17f7288d16f8fa185ed9d5389bb3_40626437_190429_0009.jpg
 • c267d17f7288d16f8fa185ed9d5389bb3_40626437_190429_0010.jpg
 • c267d17f7288d16f8fa185ed9d5389bb3_40626437_190429_0011.jpg
 • c267d17f7288d16f8fa185ed9d5389bb3_40626437_190429_0012.jpg
 • c267d17f7288d16f8fa185ed9d5389bb3_40626437_190429_0013.jpg
 • c267d17f7288d16f8fa185ed9d5389bb3_40626437_190429_0014.jpg
 • c267d17f7288d16f8fa185ed9d5389bb3_40626437_190429_0015.jpg
 • c267d17f7288d16f8fa185ed9d5389bb3_40626437_190429_0016.jpg
 • c267d17f7288d16f8fa185ed9d5389bb3_40626437_190429_0017.jpg
 • c267d17f7288d16f8fa185ed9d5389bb3_40626437_190429_0018.jpg
 • c267d17f7288d16f8fa185ed9d5389bb3_40626437_190429_0019.jpg
 • c267d17f7288d16f8fa185ed9d5389bb3_40626437_190429_0020.jpg
 • c267d17f7288d16f8fa185ed9d5389bb3_40626437_190429_0021.jpg
 • c267d17f7288d16f8fa185ed9d5389bb3_40626437_190429_0022.jpg
 • c267d17f7288d16f8fa185ed9d5389bb3_40626437_190429_0023.jpg
 • c267d17f7288d16f8fa185ed9d5389bb3_40626437_190429_0024.jpg
 • c267d17f7288d16f8fa185ed9d5389bb3_40626437_190429_0024_0.jpg
 • c267d17f7288d16f8fa185ed9d5389bb3_40626437_190429_0025.jpg
 • c267d17f7288d16f8fa185ed9d5389bb3_40626437_190429_0025_0.jpg
 • c267d17f7288d16f8fa185ed9d5389bb3_40626437_190429_0026.jpg
 • c267d17f7288d16f8fa185ed9d5389bb3_40626437_190429_0026_0.jpg
 • c267d17f7288d16f8fa185ed9d5389bb3_40626437_190429_0027.jpg
 • c267d17f7288d16f8fa185ed9d5389bb3_40626437_190429_0027_0.jpg
 • c267d17f7288d16f8fa185ed9d5389bb3_40626437_190429_0028.jpg
 • c267d17f7288d16f8fa185ed9d5389bb3_40626437_190429_0028_0.jpg
 • c267d17f7288d16f8fa185ed9d5389bb3_40626437_190429_0029.jpg
 • c267d17f7288d16f8fa185ed9d5389bb3_40626437_190429_0029_0.jpg
 • c267d17f7288d16f8fa185ed9d5389bb3_40626437_190429_0030.jpg
 • c267d17f7288d16f8fa185ed9d5389bb3_40626437_190429_0030_0.jpg
 • c267d17f7288d16f8fa185ed9d5389bb3_40626437_190429_0031.jpg
 • c267d17f7288d16f8fa185ed9d5389bb3_40626437_190429_0031_0.jpg
 • c267d17f7288d16f8fa185ed9d5389bb3_40626437_190429_0032.jpg
 • c267d17f7288d16f8fa185ed9d5389bb3_40626437_190429_0032_0.jpg
 • c267d17f7288d16f8fa185ed9d5389bb3_40626437_190429_0033.jpg
 • c267d17f7288d16f8fa185ed9d5389bb3_40626437_190429_0033_0.jpg