วันที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 10.00 นาฬิกา กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ได้จัดพิธีส่ง-รับมอบหน้าที่และการบังคับบัญชาในตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ระหว่าง พลตำรวจโท สมพงษ์ ชิงดวง และพลตำรวจโท วิชิต ปักษา ณ ลานด้านหน้าอนุสาวรีย์พลตำรวจเอก เผ่า ศรียานนท์ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ถนนพหลโยธิน พญาไท กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้บังคับหน่วยจากทั่วประเทศ และข้าราชการตำรวจในสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนส่วนกลางร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน

25620422_01

 • 25620422_0101.jpg
 • 25620422_0102.jpg
 • 25620422_0103.jpg
 • 25620422_0104.jpg
 • 25620422_0105.jpg
 • 25620422_0106.jpg
 • 25620422_0107.jpg
 • 25620422_0108.jpg
 • 25620422_0109.jpg
 • 25620422_0110.jpg
 • 25620422_0111.jpg
 • 25620422_0112.jpg
 • 25620422_0113.jpg