วันที่ 30 มี.ค.62 พล.ต.ท.สมพงษ์  ชิงดวง ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนและคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมกำลังพลที่ กองกำกับการ 2 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ต.วังเย็น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา  เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่  โดยมี ว่าที่ พ.ต.อ.สุธี พุฒตาล ผู้กำกับการ 2 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ให้การต้อนรับ โอกาสนี้ได้ให้โอวาทแก่ข้าราชการตำรวจ ให้มีระเบียบวินัย ประสานความร่วมมือบูรณาการกับส่วนราชการในพื้นที่ รวมถึงบริการสร้างความสัมพันธ์อันดีแก่ประชาชน นอกจากนี้ยังได้มอบสิ่งของ เครื่องอุปโภค บริโภค ให้กับกำลังพล นอกจากนี้ ได้รับฟังการบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานที่สำคัญของหน่วย

 
 

 


 
 

 

 

 

 

 

  


 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25620401_01

  • 1634324.jpg
  • 1634325.jpg
  • 1634326.jpg
  • 1634327.jpg