ผลการปฏิบัติของ กก.ตชด.24 เมื่อ 241130 ม.ค.62 พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผบช.ตชด., พ.ต.อ.ดร.ศราวุธ จิตต์ระเบียบ รอง ผบก.ตชด.ภาค 2 , พ.ต.อ.ปรัชญ์ สุนทรพิมล ผกก.ตชด.24 เข้าสักการะ สรีระสังขาร  พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ) และร่างครูใหญ่ ณ  ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 
 

 

 

 

 

 

  


 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25620124_02

 • S__3522650.jpg
 • S__3522652.jpg
 • S__3522653.jpg
 • S__3522654.jpg
 • S__3522655.jpg
 • S__3522656.jpg
 • S__3522657.jpg
 • S__3522658.jpg
 • S__3522659.jpg
 • S__3522660.jpg
 • S__3522661.jpg
 • S__3522662.jpg
 • S__3522663.jpg
 • S__3522664.jpg
 • S__3522665.jpg
 • S__3522666.jpg
 • S__3522667.jpg
 • S__3522668.jpg
 • S__3522669.jpg