เมื่่อ 191040 ม.ค.62 นำโดย  พล.ต.ต.รุ่งสุริยา  เผือกประพันธ์ ผบก.ตชด.ภาค 3 เป็นผู้แทน บช.ตชด.และ พ.ต.ต.ธวัชชัย  สุรินต๊ะ ผบ.ร้อย ตชด.336 พร้อมกำลังพล 30 นาย ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช, สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า จว.มส., สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมฝึกซ้อมระดมพลดับไฟป่า ทำแนวกันไฟ 2 แผ่นดิน (ไทย - เมียนมา) มอบอุปกรณ์ดับไฟป่าและเสวนาเครือข่ายแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ภายใต้โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ฝึกซ้อมระดมพลดับไฟป่า ทำแนวกันไฟ 2 แผ่นดิน (ไทย - เมียนมา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ภายในกิจกรรมมีการมอบอุปกรณ์ดับไฟป่า , เสบียงอาหารให้แก่กำลังพล , ชมการสาธิตฝึกซ้อมระดมพลดับไฟป่า และจัดทำแนวกันไฟ 2 แผ่นดิน ณ บริเวณฐานปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดนปางโยน บ้านรวมไทย ต.หมอกจำแป่ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน โดยมี นายวิจารย์  สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนประมาณ 1,000 คน
 

 

 

 

 

 

  


 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25620121_06

  • IMG_8071.jpg
  • IMG_8078.jpg
  • IMG_8148.jpg
  • IMG_8158.jpg
  • IMG_8171.jpg