เมื่่อ 181600 ม.ค.2562 พล.ต.ต.วันชาติ คำเครือคง รอง ผบช.ตชด. พร้อมด้วย พ.ต.อ.สุภัทร ม่วงสมัย รอง ผบก.ตชด.ภาค 2 และคณะฯ ได้เดินทางมา ติดตามผลการดำเนินงานพัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซม  ศกร.ตชด.ป่าหญ้าคา พร้อมทั้ง ได้ซักซ้อมการถวายรายงาน และซ้อมประจำจุด เพื่อเตรียมความพร้อม ในการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  โดยมี พ.ต.อ.พรหมวุฒิ วุฒิวิวัฒน์ชัย ผกก.ตชด.22 , พ.ต.ท.สุระสิทธิ์ สกุลพานิช รอง ผกก.ตชด.22 พ.ต.ท.กวีพงษ์ ชลการ รอง ผกก.ตชด.22 , พ.ต.ท.ศักดิ์ชัย บุญภิโย ผบ.ร้อย ตชด.226 ,พ.ต.ท.ดรุณี มีสวัสดิ์ ผบ.ร้อย ตชด.222, ร.ต.อ.ชัยยา สมัครวงศ์ รอง ผบ.ร้อย ตชด.226ฯ , คณะครู นักเรียน ร่วมให้การต้อนรับ และร่วมซักซ้อมฯ
 

 

 

 

 

 

  


 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25620121_04

  • 419517.jpg
  • 419519.jpg
  • 419520.jpg
  • 419521.jpg
  • 419522.jpg
  • 419523.jpg
  • S__14884883.jpg
  • S__14884884.jpg