วันที่ 16 มกราคม 2562 พลตำรวจตรี วันชาติ คำเครือคง รองผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการพัฒนาพื้นที่ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อดำเนินงานตาม "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"  ณ กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ค่ายนเรศวร) โดยมี พลตำรวจตรี พันธุ์พงษ์ สุขศิริมัช รองผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน, พันตำรวจเอก ศักดิ์สิทธิ์ อินทชาติ รองผู้บังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ,นายไพศาล แสงหิรัญ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี,นายพีรพงศ์  จันทรา สถาปนิกชำนาญการพิเศษ กรมโยธาธิการและผังเมือง,นางสาว สุชาดา โฉมเชิด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาการผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพระราชดำริ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, นายสุปรี เบ้าสิงห์สวย กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์เพื่อพัฒนาชีวิตชนบท, นายทรงพล ประดับพงษา นักออกแบบ บริษัทกู๊ดการ์เด้น 2013 จำกัด ร่วมประชุม เพื่อหารือและจัดทำแผนงานหลัก (Master Plan) ในการพัฒนาพื้นที่ ค่ายนเรศวร ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ต่อไป 

 

 

 

 

  


 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25620117_01

 • _MG_8783.JPG
 • _MG_8788.JPG
 • _MG_8792.JPG
 • _MG_8793.JPG
 • _MG_8806.JPG
 • _MG_8807.JPG
 • _MG_8808.JPG
 • _MG_8812.JPG
 • _MG_8814.JPG
 • _MG_8842.JPG
 • _MG_8847.JPG
 • _MG_8853.JPG
 • _MG_8858.JPG
 • _MG_8866.JPG