วันที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ 4 หมู่ที่ 4 ต.ปะโด อ.มายอ  จ.ปัตตานี โดยมี พลตำรวจโท สมพงษ์  ชิงดวง ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน , พลตำรวจโท วิชิต  ปักษา ผู้บัญชาการประจำ สำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ, พลตำรวจตรี วันชาติ  คำเครือคง รองผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน, พลตำรวจตรี สุนทร  เฉลิมเกียรติ  รองผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน, พลตำรวจตรี ไพโรจน์   ทานธรรม  ผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 4, พันตำรวจเอก บูรหัน ตานีเห็ง ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44, คุณสุขุมาล ชิงดวง ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจตระเวนชายแดน, แม่บ้านตำรวจตระเวนชายแดน, ข้าราชการตำรวจในสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44, หัวหน้าส่วนราชการ ทุกภาคส่วน, ครูใหญ่, นักเรียน, ประชาชน เฝ้ารับเสด็จ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ 4 มีนักเรียนไทย-มุสลิม จำนวน 75 คน, ครู ตชด. 7 นาย และครู 4 คน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ 4 เป็นหนึ่งในโรงเรียนสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44 ที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มผลผลิตประเภทผลไม้และถั่วเมล็ดแห้ง ปี 2560 พบว่าไม้ผลเพียงพอต่อการบริโภค ยกเว้นถั่วเมล็ดแห้งและถั่วมะแฮะไม่ผลผลิตเพียงพอ เพราะโรงเรียนมีพื้นที่ปลูกน้อย จึงให้ผู้ปกครองนักเรียนนำเมล็ดพันธ์ถั่วเขียวและถั่วมะแฮะกลับไปปลูกที่บ้านแล้วนำกลับมาจำหน่ายผ่านระบบสหกรณ์โรงเรียน วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี มาช่วยสอนตัดผมและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เช่นซอสมะละกอ กล้วยฉาบ ข้าวต้มมัด โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันส่งเสริมให้นักเรียนปลูกไม้ผลคนละหนึ่งต้น และปลูกข้าวพันธุ์ไรซ์เบอรรี่และพันธุ์พื้นเมือง มีโรงสีข้าวขนาดเล็ก  มีการแปรรูปข้าวไรซ์เบอรรี่อบกรอบ มี 4 สูตร คือ สูตรดั้งเดิม สูตรผสมถั่วลิสง สูตรผสมถั่วเขียว สูตรผสมงา จำหน่ายผ่านสหกรณ์โรงเรียน เสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน ทันตกรรมพระราชทาน ที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานให้มาทำการรักษาราษฎรในพื้นที่ เนื่องจากเป็นพื้นที่ห่างไกล การคมนาคมไปมาลำบาก สร้างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

 

 

 

 

 

  


 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25620116_03

 • S__4374694.jpg
 • S__4374695.jpg
 • S__4374696.jpg
 • S__4374697.jpg
 • S__4374698.jpg
 • S__4374699.jpg
 • S__4374700.jpg
 • S__4374701.jpg
 • S__4374702.jpg
 • S__4374703.jpg
 • S__4374704.jpg
 • S__4374705.jpg
 • S__4374706.jpg
 • S__4374707.jpg
 • S__4374708.jpg