วันที่ 7 มกราคม 2562 พล.ต.ต.วันชาติ คำเครือคง รอง ผบช.ตชด. , พล.ต.ต.พันธุ์พงษ์  สุขศิริมัช รอง ผบช.ตชด. ร่วมกับ ผู้แทนจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ , กรมโยธาธิการและผังเมือง, ซีพี และค่ายนเรศวร ค่ายพระรามหก ศูนย์อำนวยการประสานงานโครงการพระราชดำริ  ประชุมหารือและตรวจพื้นที่ดำเนินการตามโครงการพัฒนาพื้นที่กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อดำเนินงานตาม "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"  ณ กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ค่ายนเรศวร) อ.ชะอำ จว.เพชรบุรี

 

 

 

 

 

  


 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25620110_02

 • IMG_2125.JPG
 • IMG_2129.JPG
 • IMG_2136.JPG
 • IMG_2140.JPG
 • IMG_2141.JPG
 • IMG_2142.JPG
 • IMG_2145.JPG
 • IMG_2149.JPG
 • IMG_2150.JPG
 • IMG_2153.JPG
 • IMG_2157.JPG
 • IMG_2164.JPG
 • IMG_2173.JPG
 • IMG_2189.JPG
 • IMG_2193.JPG
 • IMG_2196.JPG
 • IMG_2210.JPG
 • IMG_2212.JPG
 • IMG_2214.JPG
 • IMG_2218.JPG
 • IMG_2221.JPG
 • IMG_2222.JPG
 • IMG_2224.JPG
 • IMG_2226.JPG
 • IMG_2233.JPG
 • IMG_2234.JPG
 • IMG_2244.JPG
 • IMG_2250.JPG
 • IMG_2252.JPG
 • IMG_2255.JPG
 • IMG_2263.JPG
 • IMG_2264.JPG
 • IMG_2267.JPG
 • IMG_2268.JPG