วันที่ 8 มกราคม 2562 พลตำรวจโทสมพงษ์  ชิงดวง ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ร่วมกับคณะนักศึกษามหานคร รุ่นที่ 4 มอบสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค และสร้างบ้านให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อน “ปาบึก” ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของพลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี และพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ที่ให้หน่วยงานราชการเข้าให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อน “ปาบึก” สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ดำเนินการอย่างเต็มกำลังความสามารถ โดยพลตำรวจโทสมพงษ์  ชิงดวง ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน สั่งการให้ตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่ เข้าให้การช่วยเหลือตั้งแต่เริ่มต้น ซึ่งปัจจุบันพายุโซนร้อน “ปาบึก” ได้ผ่านไปแล้ว แต่ยังคงมีประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพายุ “ปาบึก” ต้องการความช่วยเหลือจำนวนมาก ซึ่งตำรวจตระเวนชายแดนได้เข้าให้การช่วยเหลือฟื้นฟู บรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน 

           การเข้าให้การช่วยเหลือในครั้งนี้ ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ได้กำหนดพื้นที่ในการดำเนินการ โดยพิจารณาพื้นที่ที่ยังไม่มีหน่วยงานใดเข้าให้การช่วยเหลือ ซึ่งคณะนักศึกษามหานคร รุ่นที่ 4 ร่วมกับตำรวจตระเวนชายแดน จัดหาอุปกรณ์สร้างบ้านให้กับ นายอุดร  ชูทอง บ้านเลขที่ 397/1 ม.5 ต.ควนพัง อ.ร่อนพิบูลย์ จว.นครศรีธรรมราช ซึ่งมีฐานะยากจน โดยใช้ช่างตำรวจตระเวนชายแดนดำเนินการ

           นอกจากนี้ ได้นำสิ่งของจำเป็นเครื่องอุปโภค บริโภค แจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอีกด้วย

 

 

 

 

  


 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25620109_02

  • S__7037022.jpg
  • S__7037023.jpg
  • S__7037024.jpg
  • S__7037025.jpg
  • S__7037028.jpg
  • S__7037030.jpg
  • S__7037031.jpg
  • S__7037037.jpg
  • S__7037039.jpg
  • S__7037042.jpg