วันที่ 6 ม.ค.62  เวลา 09.00 น.พล.ต.ต.พันธุ์พงษ์ สุขศิริมัช รอง ผบช.ตชด/ประธาน ประชุมการช่วยเหลือผู้ประสบภัย  พร้อมด้วยเวร ศปก.ตชด.,ฝอ.3,5 ประชุม conference กับหน่วย บก.ตชด.ภาค1,4,สอ,กก.ตชด.11,14,41-44 ,กก.1,7-9 บก.กฝ. ติดตามสถานการณ์ และผลการปฏิบัติ โดยมีข้อสั่งการดังนี้

           1.ให้ทุกหน่วยสำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วรายงานให้ บช.ตชด.(ผ่าน ศปก.ตชด.)ทราบ

           2.ให้ทุกหน่วย ทุก ชป. สำรวจพื้นที่ที่ระบบสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ไม่สามารถใช้การได้ แล้วประสานหน่วยงานรับผิดชอบ ดำเนินการแก้ไข

           3.ให้ ฝอ.5 วางแผนการประชาสัมพันธ์ให้หน่วย ตชด. ควบคู่กันไปกับการปฏิบัติของหน่วย เช่น การจัดทำคลิปสัมภาษณ์ประชาชน ผู้ประสบภัย

           4.ให้ผู้รับผิดชอบการเงิน ของหน่วย ตรวจสอบระเบียบกระทรวงการคลัง และระเบียบที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการใช้เงินทางราชการ ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย

           5.ให้การประชุม ศปก.ตชด.มีวาระการรายงานด้านช่วยเหลือผู้ประสบภัย

 

 

 

 

 

  


 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25620107_02

  • 170105.jpg
  • 170106.jpg
  • 170107.jpg
  • 170109.jpg
  • 170113.jpg