วันที่ 5 ม.ค.62  เวลา 09.00 น. พล.ต.ต.พันธุ์พงษ์ สุขศิริมัช รอง ผบช.ตชด/ประธาน ประชุมการช่วยเหลือผู้ประสบภัย  พร้อมด้วยเวร ศปก.ตชด.,ฝอ.3,5 ประชุม conference กับหน่วย บก.ตชด.ภาค1,4,สอ,กก.ตชด.11,14,41-44 ,กก.1,7-9 บก.กฝ. ติดตามสถานการณ์ และผลการปฏิบัติ โดยมีข้อสั่งการดังนี้

           1.ให้ปฏิบัติการตามสั่งการ พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย ผู้ช่วย ผบ.ตร.ให้สนับสนุนชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย

           2.มอบหมายให้หน่วย จัดเตรียมชุดฟื้นฟู ให้พร้อมปฏิบัติ

           3.การรายงาน ให้ ร้อย ตชด. ในพื้นที่ รายงาน ให้ กก., และ บช.ตชด ทราบ โดยมีรายละเอียดภาพถ่ายที่เหมาะสม และ กก.ตชด. สรุปรายงาน ให้ บช. และ สยศ.ตร. ทราบ

 

 

 

 

  


 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25620107_01

  • 951034.jpg
  • 951035.jpg
  • 951036.jpg
  • 951037.jpg