วันที่ 4 ธ.ค.61  เวลา 13.00 น. ณ ห้องวิปุลากร  พล.ต.ท.สมพงษ์  ชิงดวง ผบช.ตชด. เป็นประธานการประชุมบริหาร บช.ตชด. ประจำเดือน ธ.ค.61 เพื่อติดตามการปฏิบัติงานและมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้แก่หน่วยในสังกัด โดยมี รอง ผบช.ตชด. , ผบก., รอง ผบก. และผกก.ในสังกัด บช.ตชด. เข้าร่วมประชุม  ในโอกาสนี้ได้มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่หน่วยที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในห้วงเดือน พ.ย.61 ดังนี้

 1. ผลการปฏิบัติงานด้านการปราบปรามยาเสพติดดีเด่น ได้แก่

     1.1 ร้อยตชด.335 

     1.2 กก.ตชด.41    

     1.3 ร้อย ตชด.426

 1. ผลการปฏิบัติงานด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยดีเด่น ได้แก่ กก.ตชด.41
 2. ข้าราชการตำรวจที่มีความทุ่มเท ในการปฏิบัติหน้าที่ด้านยาเสพติด ดีเด่น ได้แก่ พล.ต.ต.รุ่งสุริยา เผือกประพันธ์ ผบก.ตชด.ภาค 3
 3. ข้าราชการตำรวจที่มีความทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่ราชการดีเด่น ได้แก่ พล.ต.ต.ไพโรจน์ ทานธรรม ผบก.ตชด.ภาค 4

  


 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25611206_04

 • c267d17f7288d16f8fa185ed9d5389bb3_36085617_181206_0001.jpg
 • c267d17f7288d16f8fa185ed9d5389bb3_36085617_181206_0002.jpg
 • c267d17f7288d16f8fa185ed9d5389bb3_36085617_181206_0003.jpg
 • c267d17f7288d16f8fa185ed9d5389bb3_36085617_181206_0004.jpg
 • c267d17f7288d16f8fa185ed9d5389bb3_36085617_181206_0005.jpg
 • c267d17f7288d16f8fa185ed9d5389bb3_36085617_181206_0006.jpg
 • c267d17f7288d16f8fa185ed9d5389bb3_36085617_181206_0007.jpg