เมื่อ ๑๐๐๙๓๐ พ.ย.๖๑ พ.ต.ท.จารุบุตร  เรืองศรี ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๗ จัดกำลังพล ร้อย ตชด.๑๔๗ ออกเดินทางสำรวจ ความเสียหายหลังจากถูกน้ำป่าไหลหลากท่วม ถนน คอสะพานขาด บ้านเรือนประชาชน ทีพักอาศัย พืชผลการเกษตร ซึ่งได้รับความเสียหายบริเวณกว้าง ในพื้นที่ บ.คลองลอย ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน จว.ประจวบฯ ซึ่งอยู่ท้ายอ่างเก็บบ้านคลองลอย(ต้นน้ำ) ซึ่งเป็นเส้นทางขึ้นฐานปฏิบัติการบ้านคลองลอย (มว.ตชด.๑๔๗๓) ไม่สามารถนำยานพาหนะสัญจรได้ และเพื่อนำข้อมูลให้ผู้บังคับบัญชาและส่วนราชการที่เกี่ยงข้อง รับทราบถึงปัญหาเพื่อหาทางให้การช่วยเหลือต่อไป