กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

ประกอบไปด้วย

1. กองบังคับการอำนวยการ

  • ฝ่ายอำนวยการ 1
  • ฝ่ายอำนวยการ 2
  • ฝ่ายอำนวยการ 3
  • ฝ่ายอำนวยการ 4
  • ฝ่ายอำนวยการ 5
  • ฝ่ายอำนวยการ 6
  • ฝ่ายอำนวยการ 7
  • ฝ่ายอำนวยการ 8

2. กองบังคับการสนับสนุน

  • ฝ่ายสนับสนุน 1
  • ฝ่ายสนับสนุน 2
  • ฝ่ายสนับสนุน 3
  • ฝ่ายสนับสนุน 4
  • ฝ่ายสนับสนุน 5

3. กองบังคับการฝึกพิเศษ

4. กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ

  • กองกำกับการ 1
  • กองกำกับการ 2
  • กองกำกับการ 3
  • กองกำกับการ 4
  • กองกำกับการ 5

5. กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 1

6. กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2

7. กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3

8. กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 4

9. ศูนย์อำนวยการโครงการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ (ห้วยทราย)