การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพระราชดำริ พื้นที่ค่ายนเรศวรและค่ายพระรามหก วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ ต.ค.๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องวิปุลากร ชั้น ๕ อาคสรจุลละพราหม์ บช.ตชด. โดยมี พล.ต.ต.สงพงษ์  ชิงดวง รรท.ผบช.ตชด. เป็นประธานการประชุมฯ และมี พล.ต.ต.วันชาติ  คำเครือคง รอง ผบช.ตชด.(กร.๑), พล.ต.ต.พันธุ์พงษ์  สุขศิริมัช รอง ผบช.ตชด.(กร.๒), ปลัดกระทรงเกษตรและสหกรณ์ และคณะเป็นที่ปรึกษาโครงการ ฯ ร่วมประชุม ฯ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25611025_03

 • 25611025_01.jpg
 • 25611025_02.jpg
 • 25611025_03.jpg
 • 25611025_04.jpg
 • 25611025_05.jpg
 • 25611025_06.jpg
 • 25611025_07.jpg
 • 25611025_08.jpg
 • 25611025_09.jpg
 • 25611025_10.jpg
 • 25611025_11.jpg
 • 25611025_12.jpg
 • 25611025_13.jpg
 • 25611025_14.jpg
 • 25611025_15.jpg
 • 25611025_16.jpg
 • 25611025_17.jpg
 • 25611025_18.jpg
 • 25611025_19.jpg
 • 25611025_20.jpg
 • 25611025_21.jpg
 • 25611025_22.jpg