Bpplogo84px
 
ผังผู้บังคับบัญชา กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ประจำปี 2562
 
bpp1

พล.ต.ท.วิชิต ปักษา

ผบช.ตชด.

 

 bpp2

พล.ต.ต.วันชาติ คำเครือคง

รอง ผบช.ตชด.

 bpp3

พล.ต.ต.ศรายุทธ พูลธัญญะ

รอง ผบช.ตชด.

 bpp4

พล.ต.ต.ปิยะ ต๊ะวิชัย

รอง ผบช.ตชด.

 bpp5

พล.ต.ต.อำนวย พวกสนิท

รอง ผบช.ตชด.

 bpp6

พล.ต.ต.รณกร ศุภสมุทร

รอง ผบช.ตชด.

 bpp7

พล.ต.ต.สุนทร เฉลิมเกียรติ

รอง ผบช.ตชด.

 bpp8

พล.ต.ต.พันธุ์พงษ์ สุขศิริมัช

รอง ผบช.ตชด.