วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ท.ประพันธ์ จันทร์เอม ผบช.ตชด. เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศข้าราชการตำรวจตระเวนชายแดนผู้เข้ารับการอุปสมบทหมู่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ (๒ เมษายน ๒๕๖๑) ณ ห้อง ๑๐๑ อาคารจุลละพราหมณ์ บช.ตชด. โดยมีผู้บังคับบัญชาและข้าราชการตำรวจในสังกัด บช.ตชด.(ส่วนกลาง) เข้าร่วมพิธี

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 • _MG_8606.JPG
 • _MG_8609.JPG
 • _MG_8611.JPG
 • _MG_8612.JPG
 • _MG_8614.JPG
 • _MG_8615.JPG
 • _MG_8616.JPG
 • _MG_8619.JPG
 • _MG_8620.JPG
 • _MG_8621.JPG
 • _MG_8626.JPG
 • _MG_8629.JPG
 • _MG_8630.JPG