เมื่อ 211030 พ.ย.60 ร.ต.อ.วิเชียร พุทธอินทร์ศร พร้อมชุดช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ร้อย ตชด.144 รวม 20 นาย ได้ทำการช่วยเหลือยกสิ่งของเครื่องใช้ให้พ้นจากน้ำ ที่บ้านเลขที่ 102 หมู่ที่ 9 ต.หนองหญ้าปล้อง อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี

 
 
 
 
 
 
 
 
  • 495722.jpg
  • 495725.jpg