เมื่อ 081130 พ.ย.60ชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย ร้อย ตชด.147 เข้าช่วยเหลือ บ้านเลขที่ 88 ม.3 ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ ในการขนย้ายสิ่งของบ้านเรือนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำหลาก

 
 
 
 
 
 
 
 
  • S__8348189.jpg
  • S__8348190.jpg
  • S__8348191.jpg
  • S__8348200.jpg