วันที่ 4 เม.ย.62 เวลา 10.00 น. ณ ห้องวิปุลากร อาคารจุลละพราหมณ์ บช.ตชด.  พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผบช.ตชด. เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องหมายนักโดดร่มชั้นกิตติมศักดิ์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและประกาศเกียรติคุณให้กับผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน โดยมี รอง ผบช.ตชด. ผู้บังคับบัญชาและข้าราชการตำรวจเข้าร่วมพิธี


 
 

 


 
 

 

 

 

 

 

  


 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25620403_05

 • 25620403_0501.jpg
 • 25620403_0502.jpg
 • 25620403_0503.jpg
 • 25620403_0504.jpg
 • 25620403_0505.jpg
 • 25620403_0506.jpg
 • 25620403_0507.jpg
 • 25620403_0508.jpg
 • 25620403_0509.jpg
 • 25620403_0510.jpg
 • 25620403_0511.jpg
 • 25620403_0512.jpg