วันที่ 1 เม.ย.62 เวลา 13.30 น. ณ ห้องวิปุลากร อาคารจุลละพราหมณ์ พล.ต.ท.สมพงษ์  ชิงดวง ผบช.ตชด. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ด.ต.ที่มีอายุ 53 ปีขึ้นไป เพื่อเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตรยศ ร.ต.อ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของ บช.ตชด. โดยมี รอง ผบช.ตชด. ผบก.และ ผกก.ในสังกัด บช.ตชด.เข้าร่วมพิธี 
 

 


 
 

 

 

 

 

 

  


 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25620403_02

  • 25620403_0201.jpg
  • 25620403_0202.jpg
  • 25620403_0203.jpg
  • 25620403_0204.jpg
  • 25620403_0205.jpg
  • 25620403_0206.jpg
  • 25620403_0207.jpg
  • 25620403_0208.jpg
  • 25620403_0209.jpg
  • 25620403_0210.jpg