บช.ตชด. ได้มีการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตในวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ สโมสรตำรวจตระเวนชายแดน 101 อาคารจุลละพราหมณ์ บช.ตชด. ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย และสรุปยอดผู้บริจาคโลหิตได้ดังนี้

 

ผู้ที่สามารถบริจาคโลหิตได้              

105 ราย

     -ข้าราชการตำรวจ ชั้นสัญญาบัตร

22 ราย

     -ข้าราชการตำรวจ ชั้นประทวน   

41 ราย

    -ครอบครัว ตชด.และ ประชาชน  

42 ราย

ผู้ที่ไม่สามารถบริจาคโลหิตได้           

10 ราย

     -สาเหตุพักผ่อนไม่เพียงพอ          

6 ราย

     -ความเข้มข้นของเลือดต่ำ           

4 ราย

 

 
 

 


 
 

 

 

 

 

 

  


 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25620402_01

 • IMG_8763.JPG
 • IMG_8808.JPG
 • IMG_8810.JPG
 • IMG_8824.JPG
 • IMG_8831.JPG
 • IMG_8833.JPG
 • IMG_8838.JPG
 • IMG_8866.JPG
 • IMG_9086.JPG
 • IMG_9155.JPG
 • IMG_9202.JPG
 • IMG_9203.JPG
 • IMG_9207.JPG
 • IMG_9243.JPG
 • IMG_9250.JPG
 • IMG_9265.JPG
 • IMG_9273.JPG
 • IMG_9275.JPG
 • IMG_9318.JPG
 • IMG_9322.JPG
 • IMG_9335.JPG
 • IMG_9347.JPG
 • IMG_9369.JPG
 • IMG_9394.JPG
 • IMG_9396.JPG
 • IMG_9398.JPG
 • IMG_9399.JPG
 • IMG_9400.JPG
 • IMG_9403.JPG
 • IMG_9404.JPG
 • IMG_9411.JPG
 • IMG_9417.JPG
 • IMG_9419.JPG
 • IMG_9421.JPG
 • IMG_9422.JPG
 • IMG_9429.JPG
 • IMG_9434.JPG
 • IMG_9439.JPG
 • IMG_9441.JPG
 • IMG_9442.JPG
 • IMG_9443.JPG
 • IMG_9444.JPG
 • IMG_9447.JPG
 • IMG_9450.JPG
 • IMG_9453.JPG
 • IMG_9455.JPG
 • IMG_9461.JPG
 • IMG_9474.JPG
 • IMG_9493.JPG
 • IMG_9498.JPG