วันที่ 24 มีนาคม 2562 เวลา 15.00 น. พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผบช.ตชด. ได้เป็นประธานการประชุม ศลต.ตชด. เพื่อติดตามสถานการณ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป และตรวจสอบความพร้อมของหน่วยปฏิบัติในสังกัด บช.ตชด. โดย ผบช.ตชด. ได้นัดหมายให้ ผบ.หน่วย ได้แก่ ผบก.ตชด.ภาค 1-4, ผบก.สอ.บช.ตชด., กก.ตชด.11-44, ผกก.1-9 บก.กฝ.บช.ตชด. และ ผบ.ร้อย ปฏิบัติการ(4-7) เข้าร่วมการประชุม ศลต.ตชด. และมีสั่งการให้หน่วยติดตามและสรุปสถานการณ์การกระทำผิดตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งในพื้นที่ และผลการเลือกตั้ง (อย่างไม่เป็นทางการ) ในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยนั้นๆ

 
 

 


 
 

 

 

 

 

 

  


 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25620325_02

  • S__11632645.jpg
  • S__11632646.jpg
  • S__11632647.jpg