วันที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. พลตำรวจเอก จักรทิพย์   ชัยจินดา  ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ  ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมประจำปี 2562 ของกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนพร้อมมอบนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติราชการ  ณ โรงแรมกรีนเลค รีสอร์ท  อ.แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีพลตำรวจโท สมพงษ์ ชิงดวง ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน พร้อมข้าราชการตำรวจตระเวนชายแดนให้การต้อนรับ

              การประชุมประจำปีของกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนได้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-15 มีนาคม 2562 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยข้าราชการตำรวจระดับผู้บริหารของกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนตั้งแต่ระดับผู้บังคับกองร้อยปฏิบัติการจนถึงระดับผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน รวมจำนวนทั้งสิ้น 207 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัด รวมถึงเป็นโอกาสอันดีที่ผู้บริหารทุกระดับชั้นได้มีโอกาสพบปะและร่วมกันพิจารณา วางแผนการปฏิบัติงาน แก้ไขปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ ในรอบปีที่ผ่านมาร่วมกัน เพื่อนำผลสรุปจากการประชุมไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ตลอดจนเป็นการเพิ่มเติมพัฒนาความรู้ความสามารถ  การให้ความรู้เพิ่มเติมนอกเหนือจากการประชุมได้แก่ สถานการณ์ยาเสพติดและแนวทางการสืบสวนจับกุมขยายผลจากผู้เชี่ยวชาญกองบัญชาการปราบปรามยาเสพติด, ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายการเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฏรปี 2562  อีกทั้งการประชุมยังเป็นโอกาสอันดีในการเสริมสร้างความรักความสามัคคีภายในหน่วยให้เกิดประโยชน์สูงสุดของทางราชการในอนาคตต่อไป

 
 

 


 
 

 

 

 

 

 

  


 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25620314_01

 • S__5456215.jpg
 • S__5456216.jpg
 • S__5456217.jpg
 • S__5456218.jpg
 • S__5456219.jpg
 • S__5456220.jpg
 • S__5456221.jpg
 • S__5456222.jpg
 • S__5456223.jpg
 • S__5456224.jpg
 • S__5456225.jpg
 • S__5456226.jpg
 • S__5456227.jpg
 • S__5456228.jpg
 • S__5456229.jpg
 • S__5456230.jpg
 • S__5456231.jpg
 • S__5456232.jpg
 • S__5456233.jpg
 • S__5456234.jpg