วันที่ 4 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 น. พล.ต.อ.จักรทิพย์  ชัยจินดา ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการร่วมพัฒนาพื้นที่ บช.ตชด. เพื่อดำเนินงานตาม “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ครั้งที่ 5 (3/2562) ณ ห้องประชุมวิปุลากร อาคารจุลละพราหมณ์ บช.ตชด. โดยมี นายระพีภัทร์  จันทร์ศรีวงศ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พล.ต.ท.สมพงษ์  ชิงดวง ผบช.ตชด. พล.ต.ท.ติณภัทร  ภุมรินทร์ ผบช.สกบ. รอง ผบช.ตชด. (ทุกท่าน) และคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม

 

 


 
 

 

 

 

 

 

  


 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25620306_02

  • S__5333080.jpg
  • S__5333081.jpg
  • S__5333082.jpg
  • S__5333083.jpg
  • S__5333084.jpg
  • S__5333085.jpg