เมื่อ 280900 ก.พ.62 พล.ต.ต.วันชาติ  คำเครือคง รอง ผบช.ตชด. เดินทางเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม Active Learning ให้กับ ผู้ดูแลเด็กในวัยเรียน รร.ตชด.ในสังกัด กก.ตชด.13  มี พ.ต.อ.ประกอบ  พลเดชา รอง ผบก.ตชด.ภาค 1 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม , พ.ต.อ.ไกรวรรณ  ประชุมพันธ์ ผกก.2 บก.สอ.บช.ตชด. รรท.ในตำแหน่ง ผกก.ตชด.13 , พ.ต.ท.อภิรัตน์  เปี่ยมพูล รอง ผกก.ตชด.13 , พ.ต.ท.ยอดยิ่ง  ชมมี ผบ.ร้อย ตชด.132 , พ.ต.ท.ประยงค์  มูลกำบิล สว.กก.ตชด.13(ขว.) , พ.ต.ท.หญิง สุจิตรา  ชัยชมภู สว.กก.ตชด.13(กบ.) พร้อมด้วยผู้เข้ารับการอบรมจาก รร.ตชด. (ผดด.) และคณะวิทยากรจาก Wisely Education เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว


 


 
 

 

 

 

 

 

  


 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25620227_06

 • 25620227_0601.jpg
 • 25620227_0602.jpg
 • 25620227_0603.jpg
 • 25620227_0604.jpg
 • 25620227_0605.jpg
 • 25620227_0606.jpg
 • 25620227_0607.jpg
 • 25620227_0608.jpg
 • 25620227_0609.jpg
 • 25620227_0610.jpg
 • 25620227_0611.jpg
 • 25620227_0612.jpg
 • 25620227_0613.jpg
 • 25620227_0614.jpg