วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 17.00 น. บช.ตชด.จัดกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างทีมข้าราชการตำรวจตระเวนชายแดนกับทีมผู้สื่อข่าวราชสำนัก ณ สนามกีฬาฟุตบอลสถานีโทรท้ัศน์ช่อง 7 HD ซ.ร่วมศิริมิตร ถ.พหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โดยมี พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผบช.ตชด. เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน พร้อมด้วยพล.ต.ต.วันชาติ คำเครือคง รอง ผบช.ตชด.,พล.ต.ต.สุนทร เฉลิมเกียรติ รอง ผบช.ตชด. ,คุณสุขุมาล ชิงดวง ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจตระเวนชายแดน และข้าราชการตำรวจตระเวนชายแดน , แม่บ้านตำรวจตระเวนชายแดน และผุ้สื่อข่าวสายราชสำนัก ร่วมในพิธี

 


 
 

 

 

 

 

 

  


 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25620227_04

 • 129289.jpg
 • 129290.jpg
 • 129292.jpg
 • S__42000422.jpg
 • S__42000423.jpg
 • S__42000424.jpg
 • S__42000425.jpg
 • S__42000428.jpg
 • S__42000429.jpg
 • S__42000430.jpg
 • S__42000431.jpg
 • S__42000432.jpg
 • S__42000433.jpg
 • S__42000434.jpg
 • S__42000436.jpg
 • S__42000437.jpg
 • S__42000440.jpg
 • S__42000443.jpg
 • S__42000444.jpg
 • S__42000445.jpg
 • S__42000447.jpg
 • S__42000449.jpg
 • S__42000451.jpg
 • S__42000455.jpg
 • S__42000458.jpg
 • S__42000459.jpg