กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

จะป้องกันขอบขันฑสีมา รักษาประชาชนและมนตรี

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร

ฝ่ายอำนวยการ 8:: ฝอ.8 บก.อก.บช.ตชด. :: เทคโนโลยีสารสนเทศ


ฝ่ายอำนวยการ 8 กองบังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
โทรศัพท์กลาง 0-2279-9520-34

หมายเลขพิเศษ 1190

E-Mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
เว็บไซต์หน่วย :
http://www2.bpp.go.th/bppit

:: กรุณาเลือกหน่วยงาน ::

ตำแหน่ง ชื่อ ยศ สกุล หมายเลขโทรศัพท์
ที่ทำงาน ภายใน บ้านพัก มือถือ
ผกก.ฝอ.8 บก.อก.บช.ตชด. พ.ต.อ.หญิง สธนา กลิ่นหอม
0-2279-4138 219
08-1812-9126

รอง ผกก.ฝอ.8 บก.อกฯ
พ.ต.ท.พัฒนสิทธิ์ เข็มเงิน

453 08-4754-6660
สว.ฝอ.8 บก.อก.ฯ(อก.)
พ.ต.ท.หญิง สุวัฒนา ลำใย

455

08-9184-6682
สว.ฝอ.8 บก.อก.ฯ(ทส.) พ.ต.ท.กัลป์ วงศ์มณี
264 08-9519-0251