กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

จะป้องกันขอบขันฑสีมา รักษาประชาชนและมนตรี

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร

ฝ่ายอำนวยการ 2:: ฝอ.2 บก.อก.บช.ตชด. :: การข่าว


ฝ่ายอำนวยการ 2 กองบังคับการอำนวยการ  กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
โทรศัพท์กลาง  0-2279-8250-9 , 0-2279-9520-34 , 02278-8000 โทรสาร 0-2278-8130  โทรศัพท์ทหาร 4361005,5351005

หมายเลขพิเศษ 1190

E-Mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
เว็บไซต์หน่วย :
-

:: กรุณาเลือกหน่วยงาน ::

ตำแหน่ง ชื่อ ยศ สกุล หมายเลขโทรศัพท์
ที่ทำงาน ภายใน บ้านพัก มือถือ
ผกก.ฝอ.2 บก.อก.บช.ตชด. ว่าที่ พ.ต.อ.ธนพล โอบอ้อม
0-2279-8130 246
08-1617-2223

รอง ผกก.ฝอ.2 บก.อกฯ (1)
พ.ต.ท.สุชาติ ว่องประทานพร

232 08-6556-7384
รอง ผกก.ฝอ.2 บก.อกฯ (2) พ.ต.ท.พรหมวุฒิ วุฒิวิวัมน์ชัย

234

08-1444-4579
สว.งานอำนวยการและแผนที่
(อกผ.)
ว่าที่ พ.ต.ต.สมชาย กาละวงศ์
321,177 08-9553-1478
สว.งานข่าวกรองความมั่นคง(ขกม.)
พ.ต.ท.อภินันท์ พันธุ์หิม 180,322

08-6319-4316
สว.งานข่าวกรองอาชญากรรม(ขกอ.)
พ.ต.ต.ชัชวาลย์ รัชตะประกร
178,323 08-5426-6429
สว.งานต่อต้านข่าวกรอง(ตขก.)
ว่าที่ พ.ต.ต.สิรวิชญ์ แก้วหาญ
179,324
08-6033-3714
สว.งานรักษาความปลอดภัย(รปภ.) ว่าที่ พ.ต.ต.อรรถพร ไวยนิภี
408 08-9018-5684
ธุรการ(รปภ.) 328
หน้าห้อง ผกก.ฯ 176
ป้อมยามประตู 3 (ทางเข้า รพ.นวุฒิ) 161
ป้อมยามประตูบ้านพัก 372