โรงเรียน ตชด.

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home บทความทุนพระราชทานชีวิต

พระราชทานคุณภาพชีวิตนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายเเดน 

   ใครก็ตามที่ได้สัมผัสกับประชาชนที่อยู่ตามเเนวชายเเดนจะทราบว่าพื้นที่เหล่านั้นเป็นที่อยู่ของคนหลายเชื้อชาติ  มีความหลากทางภาษา  วัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณี  ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่นั้นมีความหมิ่นเหม่ที่จะไม่ทราบว่าตนคือคนไทย  เนื่องจากปัญหาของการสื่อสาร  การใช้ภาษาที่เเตกต่างกัน  ไม่เข้าใจกัน  จึงส่งผลต่อความมั่นคงของชาติเป็นอย่างยิ่ง  จากการที่ตำรวจตระเวนชายเเดนไปพบประชาชนที่อยู่ห่างไกลทุรกันดาร  เเละได้พยายามทำความเข้าใจให้ประชาชนเหล่านั้นทราบว่าพวกเขาคือคนไทย  โดยการให้การศึกษาจนเกิดเป็นโรงเรียนตำรวจตระเวนชายเเดน  เเละศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายเเดนขึ้นทั่วประเทศ 

    

      สิ่งหนึ่งที่มิได้อาจลืมได้ในพระมหาพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ  สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  เมื่อคราวเสด็จฯไปเยี่ยมชาวเขาซึ่งเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร  เเละราษฎรในชนบททั่วประเทศอยู่เสมอ  ได้ประจักษ์ด้วยพระองค์เองถึงการทำงานของตำรวจตระเวนชายเเดน  ว่านอกจากจะทำหน้าที่ลาดตะเวนเฝ้าตรวจชายเเดนเเล้ว  ยังได้จัดตั้งโรงเรียนสอนหนังสือเด็กชาวเขาอีกด้วย  จากน้ำพระทัยที่เปี่ยมไปด้วยพระมหากรุณา  ทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์  เเละเงินที่มีผู้ทูลเกล้าฯถวายโดยเสด็จพระราชกุศลให้เเก่ตำรวจตระเวนชายเเดนเพื่อนำไปจัดตั้งโรงเรียนตำรวจตระเวนชายเเดนนับเป็นความโชคดีของคนไทยที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร  ไกลคมนาคม  ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ในการทรงงานต่างพระกรเเทนพระกรรณ  ขวัญพระเนตร  ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ  เเละสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  ในทุกพระราชกรณียกิจ  รวมทั้งทรงงานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายเเดนตลอดมา

     

      สมเด็จพระเทพรัตนราชสดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ทรงสืบทอดเเนวพระราชดำริ  เเละทรงรรับพระราชภารกิจมาไว้อย่งเต็มพระราชหฤทัย  ทรงปกป้องดูเเลเเละรับผิดชอบงานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายเเดนอย่างเต็มที่  ทรงเห็นว่ทุกอย่างเป็นครุ  เป็นเเหล่งเรียนรู้   เป็นการเรียนรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด  ทรงเเก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายเเดนอยู่ตลอดเวลาด้วยพระอัจฉริยภาพ  โดยการบูรณาการทั้งศาสตร์เเละศิลป์เข้าด้วยกันอย่างเเยบยล  เพื่อคุณภาพชีวิตนักเรียน  ครอบครัวตลอดจนครู โรงเรียนตำรวจตระเวนชายเเดน  ดังบทความพระราชทาน ความว่า

       "...ข้าพเจ้ามีหน้าที่ในการสัมภาษณ์ประชาชนเพื่อพระราชทานความช่วยเหลือ  มีผู้ตั้งคำถามว่าทราบได้อย่างไรว่าคนนั้นคนนี้เป็นคนยากจนจริง  อาจจะมากราบบังคมทูลความเท็จ  สวมเสื้อผ้าปอนๆ ให้ดูยากจน  เราใช้เกณฑ์ว่าสิ่งใดที่เราพอจะช่วยเหลือเขาได้โดยไม่สร้างความเดือดร้อนกับคนอื่นเราก็จะช่วยรายที่ต้องช่วยก่อน  คือ  รายที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพ  เพราะมองเห็นได้พอสมควร   ถ้าพอมีประสบการณ์ก้ทราบว่าคนไหนเจ็บป่วย  เรื่องนี้เเสร้งได้ยาก.."(สมเด้จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมรราชกุมารี,2550)

                                                                                         อ่านต่อหน้า  2 

 

หน่วยงานราชการ

เข้าสู่ระบบ

Polls

เเสดงความคิดเห็นเกี่ยงกับเว็บไซด์
 

มีผู้เข้าชม

We have 24 guests online