เมื่อ ๒๘๑๑๓๐ ม.ค.๕๙ พ.ต.อ.พหล  เกตุแก้ว ผกก.ตชด.๔๓ พร้อมกำลังพล เดินทางไปมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ราษฎรผู้ประสบวาตภัย ในพื้นที่ หมู่ที่ ๒,๓,๔,๕,๙,๑๐ ต.ท่าบอน  อ.ระโนด จ.สงขลา จำนวน ๓๖ หลังคาเรือน เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  • image1.JPG
  • image2.JPG