เมื่อ ๒๗๐๙๐๐ มค.๕๙ พ.ต.ท.บัณฑิต สีหาโคตร ผบ.ร้อย ตชด.๔๓๖ มอบหมายให้กระผม ร.ต.ต.สุเทพ หนูจันทร์ หน.ชฝต.๔๓๐๑/๓. ร่วมกับ จนท.กร.ร้อย ตชด.๔๓๖  นายสมศักด์ โต๊ะดิน กำนัน ต.ปูยู นายรอดาด วัฒนะ ผญบ.จนท.ป่าชายเลนที่ ๓๔  ร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทานฯ ให้กับ นส.รอเปี๊ย หยงสตาร์ อายุ ๕๕ ปี บ้านเลขที่  ๒๑๙ ม.๓ ต.ปูยู อ.เมือง จว.สตูล และนางสอด๊ะ เต๊ะปูยู อายุ ๕๐ ปี บ้านเลขที่ ๒๑๗ ม.๓ ต.ปูยู อ.เมือง จว.สตูล ที่ประสพทุพภิกขภัย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  • image1.JPG
  • image2.JPG
  • image3.JPG
  • image4.JPG